Rolfing

Genom adekvat manipulation av den mjuka vävnaden – fascian, bindväv – kan kroppen förändras till en bättre strukturell integration med bättre och smidigare hållning. Rolfing frigör spänningar så att kroppen kan bli friare och i bättre balans.

Två personers kroppar före och efter Rolfing
Exempel på före och efter tio behandlingar

Rolfing kan vara till hjälp vid problem med kroppshållningen och en mängd olika symptom, t ex smärttillstånd, fysiska eller psykiska trauman, ledproblem, stress och spänningstillstånd.

Rolfing kan främja rörlighet och annan fysisk prestation, kroppskännedom, personlig utveckling och känsloliv – det kan bli lättare att uppleva samspelet mellan kropp och själ.

Vilka söker rolfing?

Människor i alla åldrar söker rolfing av olika skäl, t ex för att få hjälp med nack- och ryggsmärtor, begränsad rörlighet och andra svårigheter som beror på inre spänningar. Andra söker för att förbättra kroppshållningen och för att förbättra sina prestationer,
t ex inom idrott och konstnärliga yrken. Många söker för att främja en allmän personlig utveckling.

Hur upplevs rolfing?

Klientens upplevelser av rolfing kan variera beroende på grad av spänning, skada och andra faktorer. Förnimmelser i det område som berörs kan variera från behaglig värme till snabbt övergående obehag. Vid obehag försvinner detta när beröring upphör. I denna process sker ett samarbete i kommunikationen där rolfaren lyssnar in klientens upplevelser och behov. Klienten har således kontroll över nivån på beröringens intensitet och tryck.

Mans kropp före och efter Rolfing
Tyngdpunkten förskjuts i en obalanserad kropp

Under behandlingen och vid beröring av någon spänd kroppsdel kan minnen och känsloupplevelser uppstå. En upplösning av kroniska muskelspänningar kan upplevas som en känslomässigt renande effekt. Den psykiska hälsan påverkas således positivt.
Efter rolfing berättar klienter att de känner sig friare, och i bättre balans. Det känns lättare att röra sig, som om lederna vore smorda.

 

Rolfing-behandlingen

Grundbehandlingen omfattar tio sessioner. Ibland kan ytterligare någon eller två sessioner förekomma beroende på individuella faktorer. Frekvensen är individuell, men vanligen en gång i veckan eller var fjortonde dag. Varje session bygger på resultat från den föregående behandlingen och förbereder för den nästkommande.

Kvinnas kropp före och efter RolfingVarje behandlingstillfälle inleds med att klientens kropp analyseras. En session varar i ca 60-75 min. Efter avslutad rolfingbehandling pågår en naturlig integrationsprocess.