Historik

Grundare – Ida Rolf

Ida Rolf PorträttIda Rolf (1896-1979) var doktor i biokemi vid Rockefeller Institute i New York, och började intressera sig för hur man kunde använda sig av bindvävnadens – fascians – elastiska egenskaper vid medicinsk vård av kroppsliga problem. På 1930-talet började hon sitt utforskande och utveckling av processen som hon kallade för strukturell integration. Men klienter började spontant kalla denna metod för rolfing. Ida Rolf betonade sitt arbete som en metod för hälsobefrämjande utveckling.

Rolfing – undervisning och utveckling

Ida Rolf arbetePå 50-talet men främst 60-talet påbörjade hon undervisning i små utbildningsgrupper, för att på så sätt kunna övervaka och säkra kvaliteten. Denna utbildningspolicy har varit verksam sedan dess, och för närvarande finns ca 2 160 rolfers (rolfingterapeuter) i hela världen.
Utbildning sker i USA, Tyskland, Brasilien, Australien, Japan. Akademisk examina krävs för behörighet till utbildningen. Huvudkontoret The Rolf® Institute of Structural Integration finns i Boulder, Colorado, USA och ett europeiskt kontor The European Rolfing® Association, ERA, i München.

Rolfing® är en registrerad internationell beteckning.